I – ÅRSPLAN

Arbejdsgruppen har udarbejdet en anbefaling til en årsplan for de ni kompetencer fra SST’s målbeskrivelse i akutmedicin. Nedenstående årsplan kan betragtes som en rettesnor og beskriver bl.a. minimums tidspunkter for, hvornår uddannelseslægen bør opnå/få godkendt kompetencerne.

Målbeskrivelsens kompetencer godkendes løbende på logbog.net. Arbejdsgruppen har desuden udarbejdet en checkliste som kan ses her til årsplanen som den uddannelsessøgende læge kan anvende til statussamtaler samt løbende evaluering under introduktionsuddannelsen.

Nedenstående tabel viser et eksempel på, hvordan en årsplan kan se ud (tabel 2). Den er opbygget således, at der en gradvis stigende sværhedsgrad i de emner der forventes, uddannelseslægen kan håndtere. 

Download nedenstående Årsplan her.

Tabel-2-arsplan