I – Uddannelsestrin, Kurser og Evaluering

I – Uddannelsestrin

Det anbefales, at introduktionsuddannelsen i akutmedicin inddeles i 3 moduler. Hvert modul indeholder basiskompetencer, som tillæres og udvikles i løbet af modulet. Dette skaber en naturlig progression i udvikling af introduktionslægens kompetencer gennem uddannelsen.

Læger i introduktionsuddannelses vil initialt have forskellige akutmedicinske kompetenceniveauer. For eksempel, vil en læge, der har afviklet Klinisk Basis Uddannelse (KBU) i en akutafdeling, have et andet akutmedicinsk kompetenceniveau sammenlignet med en læge, der ikke har afviklet sin KBU i en akutafdeling. Modulopbygningen vil give mulighed for at tilpasse uddannelsen til den enkelte introduktionslæges akutmedicinske kompetenceniveauer. Uddannelsen kan således tage udgangspunkt i det modul, der passer til den enkelte uddannelseslæge.  Nedenstående tabel viser en oversigt over det overordnede indhold i de forskellige moduler (tabel 1).

I – KURSER
Der anbefales en række kurser under introduktionsuddannelses forløbet:

  • Vejlederkursus (obligatorisk) – (afvikles i løbet af introduktionsuddannelsens modul 1 og 2).
  • Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kursus.
  • Ultralydskursus i akutmedicinsk POCUS (modul 1).
  • Emergency Medicine Critical Care (EMCC) modul 1.

I – EVALUERING AF UDDANNELSESLÆGEN

Uddannelseslægen evalueres og vejledes løbende af en senior læge i akutafdelingen. Dette kan f.eks.  være med særligt fokus på udfordringer i og tilpasning af uddannelsesforløbet.

Enhver senior læge kan udfylde evalueringsskemaer og kompetencekort/færdighedskort med den uddannelsessøgende læge.

Vejlederen vil kontinuerligt give feedback samt foretage evaluering af uddannelseslægen gennem hele uddannelsesforløbet – i det daglige arbejde samt gennem løbende statussamtaler.

Anbefalingerne indeholder et udkast til evalueringsskema, der kan findes her: