I – Færdighedskort & Vurderingsskala

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til færdighedskort, som et supplement til læringsstrategien for SST-målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i akutmedicin.

Færdighedskortene (F) er udfærdiget således, at de fokuserer på de elementer i den kliniske kompetence der egner sig til træning i et færdighedslaboratorium eller bedside supervision. Delelementerne er opbygget efter følgende kategorier:

Godkendelse af et givet færdighedskort sikrer, at den uddannelsessøgende er fortrolig med de teoretiske og praktiske omstændigheder ved en procedure/færdighed. Et givet færdighedstræningselement kan derfor godkendes forud for patientkontakt.

Færdighedskortene godkendes ved struktureret observation – analogt de kliniske kompetencer. Uanset om et færdighedskort godkendes eller ej, giver supervisor specifik og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.

Udtrykket ”færdighedskort” er en dansk betegnelse for det engelske udtryk: ”Objective structured assessment of technical skills (OSATS)”. Nedenstående oversigt viser listen over færdighedskort udarbejdet af arbejdsgruppen samt forslag til vurderingsskala:

Download pdf: Skala til vurdering her

Skalaer-til-vurdering-2

Faerdighedskort-1-1

Faerdighedskort-2

Faerdighedskort-3

Faerdighedskort-4

Faerdighedskort-5

Faerdighedskort-6

Faerdighedskort-7

Faerdighedskort-8a

Faerdighedskort-8b