Ultralyd

Bedside ultralyd (POCUS) er i dag hyppigst anvendt i flere akutafdelinger hvor man har tillært sig kompetencer inden for dette område. Mange akutafdelinger har adgang til og anvender ultralyd som en den af den kliniske hverdag. DKAKUT har i samarbejde med Akutkliniken, US Linköping udarbejdet følgende uddannelsesprotokoller inden for ultralyd:

Aorta – Klik her

Aorta-2

DVT – Klik her

DVT-2

e-FAST – Klik her

EFAST-2

Galdeblære – Klik her

GALDEBLÆRE-2

Urinveje – Klik her

URINVEJE-2

Hjerte – Klik her

HJERTE-2

Lunger – Klik her

Lunger-2

PVK-anlæggelse – Klik her

Perifer-adgange-2

Protokollerne ovenfor kan anvendes i uddannelses øjemed i de akutafdelinger hvor ultralyd er et redskab i den kliniske hverdag.

Protokollerne skal sikre

  • Ensartet ultralyds kompetencer og fokus
  • Optimeret supervision/læring

Det er tanken, at protokollerne kan fungere som tjeklister, hvor den uddannelsessøgende samt den superviserende, kan sikre sig, at der er udført relevante projektioner og undersøgt for relevante fund. Protokollerne forudsætter et vist kendskab til basal ultralyd, samt kendskab til normalbilleder og patologiske fund og tolkning af disse.

På vegne af DKAKUT
Anders og Anh-Nhi