TOMMY ANDERSSON PRISEN

Som én af Danmarks første og største akutmedicinske uddannelsesportaler uddeler DKAKUT en pris til ære for ledende overlæge Tommy Andersson.

Tommy Andersson, Tidl. Ledende overlæge ved Akutafdelingen Herning, Hospitalsenheden Vest, Danmark.

DKAKUT ønsker med prisen at anerkende Tommy Andersson store bidrag og arbejde indenfor det akutmedicinske område.

Tommy Andersson har været ledende overlæge ved Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest i perioden 2009-2021. Han har formået at opbygge en Akutafdeling fra bunden med udgangspunkt i en symptombaseret tilgang til den akutte patient (Akutkonceptet) trods stor modstand. I dag står han med en Akutafdeling uden sidestykke i Danmark.

Han har medvirket til oprettelsen af et nyt speciale i Akutmedicin i Danmark ved bl.a. at etablere det første akutmedicinske uddannelsesforløb i et samarbejde mellem Sverige og Danmark. I dag har han stået for uddannelsen af Danmarks 5 første akutlæger i samarbejde med Akutafdelingen på Universitetssygehuset Linköping, Sverige.

Prisen uddeles hvert 2. år til en person, som har formået at være pionér indenfor det akutmedicinske område. Til grund for en nominering skal personen have udvist en eller flere af de kvaliteter som karakteriserer Tommy Andersson.

Tommy Andersson er især kendetegnet ved:

  • At være visionær og langsigtet indenfor det akutmedicinske område.
  • At være ydmyg og dialogsøgende i sit arbejde med at etablere Akutmedicin som speciale i Danmark.
  • At være tro mod Akutkonceptet.
  • At sætte fagligheden højt indenfor Akutkonceptet.
  • At være udholdende, da modstanden var størst mod Akutkonceptet i Danmark.
  • At have udviklet Akutafdelingen i Herning til at være et fyrtårn for andre akutafdelinger i Danmark. 
  • At have biddraget til udviklingen og oprettelsen af det akutmedicinske speciale blandt andet ved etablering af det dansk-svenske akutuddannelsesforløb med Universitetssygehuset Linköping.

Prisen er således stiftet pr. 30. juni 2021 og vil blive uddelt første gang i oktober 2023.

DKAkut har til formål at sikre gratis adgang til klinisk relevant faglig viden indenfor den akutmedicinske verden. Artiklerne er skrevet af læger, som til dagligt arbejder i akutmodtagelsen og har flere år på banen indenfor området. Forfatterne er enten færdiguddannet specialister i Akutmedicin eller i gang med en speciallægeuddannelse indenfor Akutmedicin. DKAKUT udgiver alle artikler i henhold til Free Open Access to Medical Education konceptet #FOAMED. Alle artikler udgives efter grunder peer review proces.