Lungeemboli Del 3 – rGeneva Score

Sidste gang gik vi bag om Wells scoren som risikostratificerings model for Lungeemboli (LE). Missede du dette indlæg, kan du finde det her. Denne gang skal vi se på revised Geneva scoren. 

Revised Geneva score:
Revised Geneva (rGeneva) score er en anden risikostratificerings model, som kan sammenlignes med Wells scoren, hvor formålet er et mere objektivt bud på sandsynligheden for LE. Wells scoren er designet til, at du først skal få mistanken om LE og herefter bruge den, men her adskiller rGeneva score sig ved, at den er designet til, at du kan bruge den uden klinisk mistanke om LE. Derfor bliver denne score flittigt brugt i udlandet fremfor Wells, som oftest bruges i Danmark. 

”På DKAKUT mener vi, at du aldrig alene bør beslutte dig for en behandling alene ved hjælp af et scoringsværktøj. Istedet bør du bruge værktøjet som støtte for din beslutning.”

rGeneva Score er beskrevet hernedenfor. Du kan med fordel gemme den som et billede til din telefon eller udskrive til kirtellommen. 

På baggrund af rGeneva scoren hvor den maximale score er 22 point, er udredningsalgoritmen inddelt på følgende måde i 3 trin: 

 • Lav risiko for LE – 0-3 point (< 10% incidens for LE)
  • Brug PERC scoren (Se frem til et indlæg om dette på DKAUT) ELLER brug d-dimer til at udelukke LE.
  • Er d-dimer positiv – fortsæt med CT-angio.
 • Moderat risiko for LE – 4-10 point (27.5% incidens for LE)
  • Er D-dimer negativ overvej at stoppe med yderligere udredning, 
  • Er D-dimer positiv fortsæt med CT-angio og UL. 
 • Høj risiko for LE, >10 point, (>60% incidens for LE)
  • Udfør CT-angio – Ingen D-dimer

Som i kan se i ovenstående, er det udelukkende objektive mål, der benyttes hele vejen igennem, hvorimod i Wells scoren er der et punkt, som hedder ”LE mere sandsynligt end alternative diagnoser”, som alene står for 3 point – Dette punkt beror i høj grad på en subjektiv klinisk vurdering, som nogen vil mene er ulempen ved Wells. Dog er der i flere sammenligningsstudier vist, at Wells og rGeneva klare sig lige godt. Du har måske lagt mærke til, at den hedder revised Geneva score? Dette skyldes, at den originale Geneva score ikke foretrækkes mere, fordi den både kræver A-gas og røntgen af lungerne. 

rGeneva score er valideret til patienter, som kommer til akutmodtagelsen. rGeneva scoren er ikke valideret til brug hos patienter, som allerede er indlagt på hospitalet, og hvor vi vil udrede for LE. Indtil nu har vi behandlet Wells- og rGeneva- scoren. Begge er ligestillede modeller til at risikostratificere LE. 

Næste gang skal vi se på hvordan vi helt undgår brugen af D-dimer til udelukkes af LE hos patienter, som via Wells eller rGeneva bliver risikostratificeret til lav risikogruppen. 

 

Læs mere: 

Akutmedicineren.dk – Best of akutmedicineren 2020: Del 1 – det du ikke lærte i skolen:
https://akutmedicineren.dk/best-of-akutmedicineren-2020-del-1-det-du-ikke-laerte-i-skolen/

Akutmedicineren.dk – Best of akutmedicineren 2020: Del 2 – 10 uvurderlige modeller:
https://akutmedicineren.dk/best-of-akutmedicineren-2020-del-2-10-uvurderlige-modeller/

Akutmedicineren.dk – Best of akutmedicineren 2020: Del 3 – Den usynlige patienrisiko, Regression to the mean og overdiagnostik:
https://akutmedicineren.dk/best-of-akutmedicineren-2020-del-3-den-usynlige-patienrisiko-regression-to-the-mean-og-overdiagnostik/

Lungeemboli generalt – DKAKUT indlæg:
https://dkakut.dk/lungeemboli-del-1/

Wells score generalt – DKAKUT indlæg:
lungeemboli-del-2-wells-score

Original artikle om revised Geneva Score:
Le Gal G, Righini M, Roy PM, et al. Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score. Ann Intern Med. 2006;144(3):165‐171. doi:10.7326/0003-4819-144-3-200602070-00004

Sammenligningsstudie med Wells og revised Geneva score:
Penaloza A, Verschuren F, Meyer G, et al. Comparison of the unstructured clinician gestalt, the wells score, and the revised Geneva score to estimate pretest probability for suspected pulmonary embolism. Ann Emerg Med. 2013;62(2):117‐124.e2. doi:10.1016/j.annemergmed.2012.11.002

 

Citer denne artikel som:
Larshan Perinpam, Lungeemboli Del 3 – rGeneva Score , DKAKUT Blog, 4th Nov. 2020. Available at: “https://dkakut.dk/lungeemboli-del-3-geneva-score/”

Peer Reviewed af:
Ander Jørgensen MD.

Default image
Larshan Perinpam
Articles: 15

Leave a Reply