Journal club – Erector spinae plane block vs non-steroidal anti-inflammatory drugs for severe renal colic pain: A pilot clinical feasibility study

Efter en længere coronapause er vi nu tilbage med en månedlig journal club. Denne gang handlede det om blokbehandling af nyrestenssmerter.

Forfattere:
Muhammed Enes Aydi | Erdal Tekin | Elif Oral Ahiskalioglu1 | Irem Ates |
Selahattin Karagoz | Omerul Faruk Aydin | Fatih Ozkaya | Ali Ahiskalioglu

Formål:
At undersøge effekten af ESP blok ved stensmerter, sammenlignet med iv NSAID

PICO:

Population
Voksne mellem 18 og 65 år, der henvendte sig på et enkelt tertiært akutafsnit i Tyrkiet i perioden 1/1 2019 til 1/1 2020 med flankesmerter og efterfølgende CT verificeret nyresten.

Vigtigste eksklusionskriterier var:

  • Akut operationsbehov
  • Svær systemisk sygdom
  • Bilateral obstruktion
  • Anuri
  • Gravide og ammende

Intervention
Ultralydsvejledt ESP blok ved T8 med med 30 ml 0,25 % bupivacain

Comparison
50 mg dexketoprofen iv over 5 min

Outcome
Primær:
Behov for opioid efter behandling

Sekundær: VAS score (0-100) ved 5, 15, 30, 45 og 60 min. Patienttilfredshed målt på an skala fra 1-5.

Resultat

NSAID (n=20) ESP (n=20)
Opioidbehov? Ja

Nej

10

10

0

20

Patienttilfredshed Meget dårlig

Dårlig

Moderat

God

Fremragende

1

4

7

7

1

0

0

0

7

13

Tid NSAID (n=20) ESP (n=20)
VAS (0-100) ved ankomst 96,25 ± 6,15 98 ± 3,08
5 min efter intervention 68,9 ± 17,96 17,9 ± 21,76
15 min efter intervention 36,00 ± 28,41 5,9 ± 12,17
30 min efter intervention 36,05 ± 30,90 3,80 ± 8,78
45 min efter intervention 24,25 ± 22,03 1,85 ± 4,08
60 min efter intervention 21,65 ± 22,17 1,50 ± 3,66


Diskussion
Studiet viser en ganske imponerende effekt, med en massiv effekt på VAS scoren ligesom patienttilfredsheden og opiodforbruget viser lovende resultater.

Umiddelbart virker randomiseringen til at være tilfredsstillende og med de utrolige resultater, er det fristende, at indføre ESP som standardbehandling. Vi bider dog mærke i nogle ting, vi håber man i fremtidige studier vil belyse nærmere.

  • Antallet af af patienter er meget lavt, hvilket ikke opvejes af de ellers meget imponerende resultater. Det er et pilot- og feasibilitystudie, så det er ikke overraskende, at populationen er begrænset til et mindre antal.
  • Vi savner en beskrivelse af de læger, der udfører ESP blokket. Hvad har de af rutine?
  • Beskrivelsen af inklusionen er mangelfuld. Vi ved ikke noget om, hvem der inkluderer og hvornår der inkluderes. På et tertiært center forventer vi, at man ser mere end 52 patienter på et år, som har nyresten, så der må være nogle pateinter der ikke bliver vurderet. Den vage beskrivelse giver en hvis risiko for selektionsbias.
  • Studiet undersøger alene smerterelaterede/tilfredshedsorienterede outcome. På sigt er det interessant at undersøge komplikationsraten både direkte relateret til behandlingen, men også relateret til selve nyrestenen.

Konklusion
Et rigtigt spændende pilotstudie, der viser særdeles interessante resultater. Desuden præsenterer det en helt ny måde, at håndtere stensmerter. Der skal udføres en del flere studier på området, før det bliver standardbehandling, men det er et oplagt område for akutafdelingerne at kigge på, både forskningsmæssigt og som et potentielt kommende redskab.

På DKAKUT ønsker vi at alle akutinteresserede læger skal have adgang til en relevant journal club. Vi vil derfor ca. 10 gange om året lægge forslag til litteratur ud. De forslåede artikler vil altid blive gennemgået ved en “live” journal club med udgangspunkt i akutafdelingen Hospitalsenheden Vest, hvor alle læger med interesse for akutmedicin er velkomne. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at lade sig inspirere og tage artiklen med til sin egen lokale journal club.

Citer denne artikel som:
Anders Birkebæk Jørgensen, “Journal club – Erector spinae plane block vs non-steroidal anti-inflammatory drugs for severe renal colic pain: A pilot clinical feasibility study”, DKAKUT Blog, 3th may. 2021. Available at:

Peer Reviewed af: Larshan Perinpam MD.

Default image
Anders Jørgensen
Articles: 19

Leave a Reply