Introduktionsuddannelsen – DKAKUT

Den danske speciallægeuddannelsen i Akutmedicin er under hastig udvikling. Denne del af hjemmesiden DKAKUT har til formål at bibringe anbefalinger, der kan anvendes til udviklingen af speciallægeuddannelsens introduktionsstillingsforløb i akutmedicin.

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af SST-målbeskrivelsen af introduktionsuddannelsen i Akutmedicin. En arbejdsgruppe bestående af læger i hoveduddannelse i Akutmedicin har udarbejdet anbefalingerne. Som en del af anbefalingerne er national- samt international viden inddraget.

Anbefalingerne indeholder en årsplan med supplerende læringsmateriale, mål, læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder. Årsplanen kan tilrettes til lokale forhold og anvendes i alle danske akutafdelinger.

Anbefalingerne er frit tilgængelige til brug for alle der måtte have interesse via www.dkakut.com.

På vegne af arbejdsgruppen:
Anh-Nhi Thi Huynh, Jacob Juul Jensen, Anders Jørgensen, Anders Brøns Møllekær og Larshan Perinpam.