Tag klinik

Kramper

Kramper er hyppigt forekommende, og kan udløses af en lang række årsager. 2-5 % af befolkningen vil opleve et afebrilt krampeanfald på et tidspunkt i deres liv. Konsekvenserne af ubehandlede kramper er potentielt alvorlige, ligesom der findes flere livstruende tilstande,…

D-dimer – pas på!

D-dimer er en hyppigt og velkendt blodprøve, som anvendes i akutafdelingen i forbindelse med mistanke om venøse trombe-embolier, herunder lungeemboli, dyb venetrombose (DVT)) samt mange andre tilstande. Ofte er testen taget af sygeplejersken, inden du ser patienten for første gang,…