Tag kardiologi

D-dimer – pas på!

D-dimer er en hyppigt og velkendt blodprøve, som anvendes i akutafdelingen i forbindelse med mistanke om venøse trombe-embolier, herunder lungeemboli, dyb venetrombose (DVT)) samt mange andre tilstande. Ofte er testen taget af sygeplejersken, inden du ser patienten for første gang,…

Lewis EKG

At kunne tyde, hvorvidt der er P-takker eller ej, kan være en vigtig del af EKG tolkningen. Differentieringen mellem forskellige typer af arytmier beror til tider på, om der er definerbarer P-takker, deres placering og deres indbyrdes forhold til QRS…

HEART Score

Patienter med brystsmerter? Sendt nogen hjem efter de var udredt? Måske har den pt. du lige har sendt hjem alligevel kardiale brystsmerter som skulle behandles? Hvad er risikoen for en Major Adverse Cardiac Event (MACE) hos den pt. som du…