Tag Pludselig hjertedød

Tintinalli’s kapitel 11 – Sudden Cardiac Death

Kapitel 11 omhandler pludselig hjertedød. Bl. a. risikostratificering, diagnosticering og behandling. Epidemiologi  Hyppigst hos ældre og komorbide.  30 – 80  % hyppigere blandt lavere socialklasser.  60 % mænd  Døgnvariation – Hyppigst i de første timer efter opvågningen, muligvis grundet øget sympatisk…