Tag PERC

Lungeemboli del 4 – PERC Score

Vi har i tidligere indlæg på DKAKUT være igennem Lungemeboli (LE) generelt, Wells scoren og rGeneva score. Nu kommer vi til hvordan vi kan undgå at bruge D-dimer hos patienter, som tilhører lavrisikogruppe for LE. PERC-scoren – For lavrisiko patienter:…