Tag Afvanding

Den overhydrerede patient

Overhydrering er hyppigt og forsages af en lang række årsager. Mange patienter kan håndteres i primærsektoren, men en del vil også behøve indlæggelse for videre behandling. Når vi bruger ordet ”overhydreret”, dækker det over diffus væskeophobning i kroppen, og altså…