Category Akademisk

D-dimer – pas på!

D-dimer er en hyppigt og velkendt blodprøve, som anvendes i akutafdelingen i forbindelse med mistanke om venøse trombe-embolier, herunder lungeemboli, dyb venetrombose (DVT)) samt mange andre tilstande. Ofte er testen taget af sygeplejersken, inden du ser patienten for første gang,…

Ny Ultralyds side på DKAKUT

Så har vi endelig lagt om længe fået lanceret en UL afdeling her på siden. På denne side ligger der allerede nu flere protokoller der kan bruges i netop din akutafdeling. Det er tanken, at protokollerne kan fungere som tjeklister, hvor…

Journal club – november 2019

Hjælper det egentlig at skylle? Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children Griffin et al.; Annals of Emergency Medicine. Link til abstraktet findes HER I akutafdelingen…

Den overhydrerede patient

Overhydrering er hyppigt og forsages af en lang række årsager. Mange patienter kan håndteres i primærsektoren, men en del vil også behøve indlæggelse for videre behandling. Når vi bruger ordet ”overhydreret”, dækker det over diffus væskeophobning i kroppen, og altså…

HEART Score

Patienter med brystsmerter? Sendt nogen hjem efter de var udredt? Måske har den pt. du lige har sendt hjem alligevel kardiale brystsmerter som skulle behandles? Hvad er risikoen for en Major Adverse Cardiac Event (MACE) hos den pt. som du…

Obstipation

Indrømmet. Forstoppelse er ikke det mest sexede emne i verden, men det er et hyppigt symptom i akutmodtagelsen. Op i mod 10-20 % af befolkningen er forstoppede [lægehåndbogen.dk]. Derfor er det også vigtigt for den enkelte læge, at kunne identificere hyppige…