Tintinalli’s kapitel 11 – Sudden Cardiac Death

Kapitel 11 omhandler pludselig hjertedød. Bl. a. risikostratificering, diagnosticering og behandling.

Epidemiologi 

 • Hyppigst hos ældre og komorbide. 
 • 30 – 80  % hyppigere blandt lavere socialklasser. 
 • 60 % mænd 
 • Døgnvariation – Hyppigst i de første timer efter opvågningen, muligvis grundet øget sympatisk aktivitet. 
 • Betablokade yder nogen beskyttelse, særligt hos iskæmikere og HF. 
 • To alders peak – spædbørn (vuggedød) og folk over 50 år. 

Patofysiologi 

 • Iskæmisk hjertesygdom 
  • Koronarsygdom er til stede ved 80 % af obducerede pludseligt hjertedøde + 70 – 80 % af de der overlever pludseligt hjertestop. 
  • VF og VT taler for iskæmi. 
 • Venstre ventrikel dysfunktion 
  • Bedste prædiktor for pludselig hjertedød. 
 • Hypertrofisk kardiomyopati 
  • NYHA 2-3 = øget risiko for arytmi død hvor NYHA 4 dør af pumpesvigt. 
  • Hypertrofisk cardiomyopati: 
  • 1 % risiko for død pr år. 
  • Hyppigste årsag til pludseligt hjertedød ved atleter og unge. 
  • Indikation for ICD ved tidligere VT, VF, pludselig død hos nære slægtninge, synkope, o.a. 
 • Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati 
  • Arvelig. 
  • Inverterede T-takker i V1-3 (høj sensitivitet) og epsilontakker (høj specificitet).  

Epsilontak – kan ses i alle afledninger 

 

 • Medfødt hjertesygdom 
  • Koronararterie anomalier 
  • MR og CT diagnostik 
  • Obstruktive tilstande i venstre ventrikel (stenose, coarcatio), Fallots tetralogi 
  • Hjertestop ved fysisk aktivitet. 
 • Aortastenose med hæmodynamisk påvirkning 
  • Hyppigere ved biscupid aortaklap 
 • Arvelige arytmisygdomme/sygdomme i ionkanalerne 
  • Sudden arrythmic death syndrome: 
   • Unge voksne 
   • Hyppigst mænd 
   • Ofte i hvile 
  • Brugada :
   • Højresidigt grenblok med ST-elevation i V1-3 (cardio.dk’s beskrivelse) 
   • Fremtrædende J-tak med nedadgående ST-elevation i V1-3 (Tintinalli’s beskrivelse) 
   • Hyppigst hos mænd 
   • 40-60% livstidsrisiko for ventrikulær arytmi 
   • Autosomal dominant 
   • Påvirker natriumkanalerne 

 

Brugadamorfologi 

  • Tidlig repolarisering 
   • Prævalens på 1-2 % (hyppigst mænd) i normal befolkningen og op til 10 % hos atleter og endnu højere hos elite sportsfolk. 
   • Ses som tidlig repolarisering i præcordialerne.  
   • Den kliniske betydning er omdiskuteret. 
  • Langt QT-syndrom 
   • QTc forlængelse (> 450 ms) 
   • QTc er ikke altid forlænget (10-15 % er normale ifølge Cardio.dk) 
   • Kan føre til VT og torsade de pointes. 
   • Årsager kan være: 
    • Arveligt  
    • Elektrolytforstyrrelse (Hypomagnesiæmi, hypokaliæmi og hypocalciæmi). 
    • Iskæmi 
    • Medicinudløst (svampemidler, antipsykotika, antiarrytmika) 
   • Behandling ved langt QT: 
    • Undgå QT-forlængende medikamina. 
    • Sportsudøvere skal følges ved kardiolog. 
    • Betablokkere har en præventiv effekt. 
    • Hvis Betablokker ikke er nok [Symbol]ICD 
  • Kort QT syndrom 
   • QTc < 340 ms 
   • Årsager 
    • Arveligt. 
    • Elektrolytforstyrrelser (hyperkaliæmi, hyperkalciæmi). 
    • Acidose
    • Iskæmi 
   • Især arveligt kort QT syndrome kan give SVT, VT og VF. 
   • Ved symptmer –> Pacemaker 
  • Catecolaminerg polymorf VT 
   • Udløses ofte af fysisk aktivitet. 
   • Ingen tegn i EKGet 
   • Hyppigst debut hos børn og unge 

Forebyggelse af pludselig hjertedød 

 • Der findes ingen gode risikomodeller 
 • Ved mistanke –> Kardiologi 
 • Betablokker, sotalol og amiodarone sænker dødligheden. 
 • ICD hvis der ikke findes andre muligheder. 

Genoplivning ved pludselig hjertedød 

 • Følg ERC guidelines. 
 • VT og VF = bedre prognose. 
 • Bradyasystoli er meget svær bradycardi, hvor pt. er livløs. 
 • Årsager til bradyasystoli (som hurtigt bliver til ”ægte” asystoli). 
  • AMI 
  • Syg sinusknude 
  • Hypoxi og asfyxi 
  • Hyperkapni 
  • Medicin så som beta- og calciumblokkere. 

 

 

 

Spørgsmål til kapitel 11 

 

 1. Hvad er det hyppigste fund ved obduktion af pludseligt hjertedøde
  1. Aortastenose
  2. Coarcatio
  3. Koronarsygdom
  4. VSD
 2. En 43 årig mand indbringes efter synkope. EKG’et er vist herunder. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 
  1. Brugada syndrom 
  2. Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati 
  3. Langt QT syndrome 
  4. Iskæmiudløst arytmi 
 3. En patient kommer ind efter en synkope med nedenstående EKG. Hvilken medicin bør hun ikke starte op i?  
  1. Seroquel 
  2. Betablokker 
  3. Nitroglycerin 
  4. AK behandling 

Svar til spørgsmålene 

 1. C 
 1. B 
 1. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Default image
Anders Jørgensen
Articles: 19

Leave a Reply